Křižovatka smrti u Nepomuku se dočká opravy

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 28. březen 2024 07:36
Křižovatka smrti u Nepomuku se dočká opravy ilustrační. Foto: pixabay

Křižovatka na hlavním tahu I/20 u obce Klášter, která je mnohými kvůli častým dopravním nehodám nazývána křižovatkou smrti, projde rekonstrukcí za 27,2 milionu korun bez DPH. Hotovo by mělo být na začátku příštího roku.

Práce na úpravě křižovatky silnic I/20 a III/11747 u obce Klášter nedaleko Nepomuku budou zahájeny v úterý 2. dubna. "Současná podoba křížení silnice I/20 se silnicí III. třídy už dnešním potřebám nevyhovuje, a to jak svým výškovým, tak i šířkovým vedením a současně se také stává místem poměrně častých dopravních nehod. Ze zmíněných důvodů tak bylo rozhodnuto o provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení poměrů v prostoru křížení silnic a také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu," uvedl Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

V následujících měsících tak budou za částečné uzavírky hlavního tahu prováděny stavební práce, které změní podobu křižovatky. "Provedena bude tzv. rektifikace směrového a výškového oblouku na silnici I/20, ve směru od Plzně bude zřízen nový odbočovací pruh a upraveno bude i napojení silnice III/11747. Dále bude upraven jeden z propustků na trase a upraveny budou také přilehlé vjezdy a sjezdy," popsal Koloušek.

Částečná uzavírka silnice I/20 je povolena až do ledna následujícího roku, podle plánů byl ale mělo dojít k dřívějšímu zprovoznění tohoto úseku.