Městské zařízení sociálních služeb v Karlových Varech poskytuje odlehčovací služby

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - pondělí, 11. září 2023 13:28
Městské zařízení sociálních služeb v Karlových Varech poskytuje odlehčovací služby Foto: MZSS

Městské zařízení sociálních služeb je příspěvková organizace města Karlovy Vary, která zajišťuje komplexní sociální služby pro seniory, případně zdravotně postižené občany Karlových Varů.

Ředitelkou Městského zařízení sociálních služeb, příspěvkové organizace je Mgr. Karin Sasáková. Služby poskytuje kvalifikovaný tým sociálních pracovnic, zdravotních sester a pečovatelek. V týmu jsou také kuchaři, řidiči, administrativní pracovníci a techničtí pracovníci.

Městské zařízení sociálních služeb nově otevřelo v červnu 2021 pro obyvatele Karlovarského kraje sociální službu – Odlehčovací službu pobytovou, která v kraji chyběla.

Posláním této pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek, regeneraci sil osobě zajišťující péči o svého blízkého. Jedná se o zajištění kvalitní a bezpečné péče a podporu osobě, o kterou je pečováno a která potřebuje pomoc jiné osoby v základních životních oblastech.

Z důvodu velkého zájmu, a to i o krátkodobé pobyty, jsme otevřeli v březnu tohoto roku sociální službu – Odlehčovací službu ambulantní, kde je kapacita 3 klienti.

Tato služba je určena ke krátkodobé péči pro osoby, o které je zapotřebí se během dne celodenně postarat, a kdy si pečující osoby musí vyřídit své osobní záležitosti.

Cílem této služby je umožnit jejich pečujícím osobám zajistit si své osobní záležitosti, popřípadě možnost si odpočinout a tím předcházet vyčerpání a sociálnímu vyloučení.

Cíle sociální služby:

 • možnost poskytnout pomocí odlehčovací služby po přechodnou dobu setrvat i nadále ve svém přirozeném domácím prostředí
 • poskytnutí úlevy pečující osobě či rodině
 • zajištění důstojného života
 • udržení soběstačnosti a stávajících dovedností

Okruh osob, kterým je sociální služba určena - osoby v nepříznivé sociální situaci:

 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Senioři

Věková struktura

 • Dorost 16-18 let
 • Mladí dospělí 19-26 let
 • Dospělí 27 – 64 let
 • Mladší senioři (65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Komu služby neposkytujeme:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení

Poskytujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Úhrada služeb:

 • služby jsou poskytovány za úhradu, dle platného ceníku

Prostředí a podmínky:

Pro tyto poskytované služby jsou vyčleněny prostory v Domě s byty zvláštního určení na adrese Východní 621/16, Karlovy Vary. Sociální služba je přístupná městskou autobusovou dopravou.

PR