Opravený most slouží řidičům v Holýšově

Zveřejněno v Video
Od - pátek, 4. listopad 2022 10:30

Média

Opravený silniční most přes řeku Radbuzu využívají od pondělí řidiči v Holýšově. Most, který je zásadní spojnicí mezi Holýšovem a Novým Dvorem, byl ve špatném technickém stavu. Rekonstrukci za téměř 25 milionů korun, která skončila o měsíc dříve proti původnímu plánu, podpořil částkou 4 miliony Plzeňský kraj, její kompletní realizace byla provedena městem Holýšov. Most bude opět sloužit silniční dopravě i pěším v rozsahu, jako před zahájením rekonstrukce.

"Most přes řeku Radbuzu je velmi důležitý pro řadu podniků v průmyslové zóně i pro dopravu dětí do škol. Denně zde dojíždí jen v těchto místech dvacítka dětí do základních škol. Nedaleko mostu je speciálně pro ně na levém břehu řeky Radbuzy zřízena autobusová zastávka. Most je velmi intenzivně využíván také turisty, chodci, cyklisty. V neposlední řadě je most využíván pro dopravu vytěženého dřeva,“ říká náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek s tím, že rekonstrukce byla nutná vzhledem k masivnímu zatékání do nosné konstrukce mostu. "Zatížitelnost mostu by tak vlivem zatékání výrazně klesala. Rekonstrukcí bude prodloužena i životnost, provedením kvalitního izolačního systému a odvodnění," dodává.

Hlavním základem rekonstrukce bylo odstranění zatékání do mostu, provedení nové hydroizolace a statického zesílení nosného oblouku. Po odstranění svršku mostu (v podstatě zůstal pouze základní, stávající oblouk sloužící jako základ) a zádržného systému bylo nutné obnažit násyp nad obloukem, se stávajícím obloukem spřáhnout novou desku a podélná výztužná žebra - na těchto žebrech pak byla vybetonována nová železobetonová deska. Provedením rekonstrukce došlo ke zvětšení zatížitelnosti, kvalitnějšímu odvodnění mostovky a celého mostu. Most byl uzavřen od března letošního roku, plánovaná rekonstrukce měla trvat do konce listopadu.

Opravený most slouží řidičům v Holýšově Foto: Plzeňský kraj