Pediatři nejsou. Stodská porodnice definitivně končí!

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 10. srpen 2023 14:11
Pediatři nejsou. Stodská porodnice definitivně končí! ilustrační. Foto: Stodská nemocnice

Ve Stodské nemocnici končí porodnice. Důvodem je naprostý systémový nedostatek pediatrů. Nemocnici, která patří Plzeňskému kraji, se nedaří za přijatelných finančních podmínek sehnat kmenové či externí dětské lékaře, kteří by na novorozeneckém oddělení drželi nepřetržité služby. Jejich přítomnost je nutná kvůli zajištění péče o novorozence, pediatr musí být také u každého porodu. O ukončení provozu porodnice, kde se loni narodilo 361 dětí, dnes rozhodlo představenstvo nemocnice.

K uzavření porodnice z personálních důvodů došlo na začátku letních prázdnin letošního roku, kdy se ovšem ještě předpokládalo, že se v průběhu července podaří uzavřít pracovní smlouvy s novými lékaři. Ani přes veškerou dlouhodobou snahu vedení Stodské nemocnice se ovšem nepodařilo zajistit dostatek potřebných pediatrů pro další stabilní fungování porodnice. „Vzhledem k historii, tisícům spokojených rodiček a vzhledem k současné podpoře veřejnosti i zaměstnanců je mi tohoto rozhodnutí moc líto. Bez dětských lékařů a bez zajištění adekvátní péče o novorozence ale porodnici provozovat nelze,“ říká ředitel Stodské nemocnice Daniel Hajšman. Ten přitom podle svých slov i se svým předchůdcem podnikl řadu aktivit, aby dětské lékaře sehnal. „Pozici jsme opakovaně inzerovali doma i v zahraničí, oslovili jsme personální agentury zaměřené na lékaře, měli jsme i osobní kontakty a tipy od zaměstnanců, kam se obrátit, a dlouhodobě a úzce spolupracujeme s lékařskou fakultou. Ale bohužel pediatři chybí v celé zemi a z absolventů se chce pediatrii věnovat jen malý zlomek. Není zkrátka koho oslovovat,“ doplňuje Hajšman.

Podle předsedy představenstva Stodské nemocnice Zdeňka Švandy se nedostatek pediatrů promítá také do ochoty měnit zaměstnání i do mzdových očekávání. „Finanční představy vážných uchazečů, se kterými jsme hovořili, byly pro nás nereálné. Setkali jsme se pro představu i s požadavkem na mzdu čtvrt milionu měsíčně, a to dokonce i od zájemce bez plné atestace. To žádný příčetný a odpovědný manažer nemůže akceptovat, navíc v porodnici, kde se rodí v průměru jedno dítě denně,“ říká Švanda.

Rodičky ze spádové oblasti Stodské nemocnice budou moci využívat porodnice v Plzni nebo v Domažlicích, které mají dostatečné kapacity pro převzetí porodů a kam je z okolí Stodu dojezdová doba kolem půl hodiny. Nemocnice ve Stodu v létě otevřela ordinaci praktika pro děti a dorost, kam se může registrovat větší množství dětí. Gynekologickou péči nemocnice zachová v plném rozsahu, včetně ženských ambulancí, těhotenské poradny, lůžkové péče a gynekologické operace.