Pět nových stání pro karavany vybudoval centrální obvod u přehrady České údolí

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 28. duben 2023 19:20
Pět nových stání pro karavany vybudoval centrální obvod u přehrady České údolí Foto: ÚMO Plzeň 3

Pět nových karavanových stání nechal vybudovat centrální obvod u sportovního areálu Škodaland u přehrady České údolí na jižním okraji města. Obliba karavanů v poslední době roste, jejich majitelé mohou na nové servisní stanici, nazývané stellplatz, doplnit vodu, připojit se na elektřinu i vypustit odpadní šedou vodu z kuchyně a vyprázdnit WC kazety. 

„Obliba karavanů v posledních letech výrazně roste, snažíme se proto jít s trendem a vyhovět tak hned celé řadě turistů, kteří obytnými vozy vyrážejí na dovolenou stále častěji. Škodaland je navíc atraktivní lokalitou, která kromě rekreace přímo na místě nabízí i výhodnou polohu k výletům do centra města Plzně i jeho okolí,“ uvádí starosta MO Plzeň 3 David Procházka.

Podle náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorové mají karavanisté na stellplatzu možnost doplnit si čistou vodu, připojit se na elektrickou energii i vypustit šedou vodu z kuchyňky včetně možnosti vyprázdnění WC kazet.

Servis s vypouštěním šedé vody a napouštěním čisté vody se provádí na ploše obslužné komunikace. „Za vpustí pro vypouštění vody je umístěné liniové odvodnění. Výdejní sloupek na čistou vodu a výlevka chemických WC jsou umístěné do středové zeleně,“ podotkl první místostarosta MO Plzeň 3 Pavel Šrámek.

Zřízení karavanových stání vyšlo obvod na 1 376 113 Kč bez DPH, 400 tisíc korun se podařilo získat z dotace Plzeňského kraje. „Jsem rád, že v letošním roce se nám podařilo otevřít zcela nový dotační program na podporu karavanových stání a podpořit cestování a pobyt v konkrétním místě s nejvyšší možnou mírou soukromí. Což pobyty s karavany umožňují. S tímto rozvojem ale musí jít ruku v ruce výstavba vhodné infrastruktury. Proto Plzeňský kraj uvolnil ze svého rozpočtu osm milionů korun právě na vybudování karavanových stání a servisních stanic. Tato částka byla zastupiteli Plzeňského kraje na začátku letošního dubna rozdělena mezi patnáct žadatelů," vysvětluje Libor Picka, radní Plzeňského kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Pro město Plzeň znamenají karavanová stání také otevření se dalšímu typu turistů. Očekává se, že využívané budou zejména při velkých akcích, které západočeská metropole nabízí, například při Slavnostech osvobození, festivalu Na ulici a podobně.

Třetí městský obvod už nyní uvažuje o dalším možném prostoru pro karavanový stellplatz, tentokrát blíže k centru města.