Plzeň připravuje revitalizaci náměstí Republiky

Zveřejněno v Aktuálně
Od - čtvrtek, 25. duben 2024 17:10
Plzeň připravuje revitalizaci náměstí Republiky ilustrační. Foto: M. Osvaldová

Plzeň připravuje otevřenou architektonickou soutěž o návrh revitalizace 1,2 hektarového náměstí Republiky. Záměr uspořádat soutěž odsouhlasili dne 25. dubna 2024 radní, ke schválení půjde zastupitelům.

„Chceme, aby se náměstí Republiky stalo přívětivějším místem pro Plzeňany a pevně věřím, že se nám ho podaří také ozelenit. Od otevřené architektonické soutěže očekávám, že díky ní získáme dostatek kvalitních návrhů a různých pojetí architektů, ze kterých určí vítěze odborná porota,“ uvedl primátor Roman Zarzycký.

Cílem revitalizace náměstí Republiky by mělo být zlepšit podmínky pro pobyt občanů, zvýšit komfort a bezpečnost pěších i cyklistů, přilákání více chodců mezi náměstí a lokalitu U Zvonu, vytvoření prostoru pro předzahrádky, zlepšení plynulosti městské hromadné dopravy. Stejně tak by měl návrh nabídnout zlepšení způsobu hospodaření s dešťovou vodou a umístění prvků zelené infrastruktury a další. „Zkrátka bychom byli rádi, aby se v létě z rozpálené dlážděné plochy stalo atraktivní místo, kde si lidé rádi odpočinou, kudy budou rádi procházet, které celkově ožije, stane se i provázanějším se svým okolím a bude po všech stránkách přívětivé,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Bosák. Požadavky na obsah řešení budou vycházet především z dokumentu Revitalizace centrální oblasti, který byl projednán usnesením Rady města Plzně č. 786 ze dne 30. 8. 2021.

„Od soutěže očekáváme i to, že navrhne nový režim dopravy na náměstí, které by nemělo sloužit tak jako dosud, tedy v podstatě jako velký kruhový objezd. Cílem je prostor zklidnit a omezit zde projíždění i parkování aut, nabízí se to především na západní straně náměstí, kde nové pěší zóny navážou na ty stávající ve Smetanově a Riegrově ulici,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Po schválení záměru uspořádat architektonickou soutěž v zastupitelstvu přijde na řadu sestavení soutěžní poroty a následně soutěžního zadání a podmínek, které určí, čím vším by se měli soutěžící při návrhu revitalizace zabývat. „K diskusi nad sestavením soutěžních podmínek a soutěžního zadání chceme jednoznačně přizvat odborníky z oblasti architektury, veřejného prostranství, ale například i památkové péče, jelikož se pohybujeme v oblasti městské památkové rezervace, a je tak nutné k revitalizaci přistupovat ohleduplně a s respektem,“ uvedla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Architektonická soutěž je transparentní formou, ve které odevzdává soutěžní návrh neomezené množství účastníků, pokud splní požadované kvalifikační předpoklady. Vyhlašovatelem soutěže a zadavatelem zakázky bude město Plzeň prostřednictvím svého odboru investic. Organizátorem soutěže bude Útvar koncepce a rozvoje města Plzně.