Plzeň schválila rozpočet. Příští rok počítá s výdaji 10,4 miliardy korun

Zveřejněno v Finance
Od - čtvrtek, 14. prosinec 2023 12:28
Plzeň schválila rozpočet. Příští rok počítá s výdaji 10,4 miliardy korun ilustrační. Foto: město Plzeň

Plzeň příští rok počítá s příjmy 8,2 miliardy korun a s výdaji 10,4 miliardy korun. Schodek 2,2 miliardy korun přitom pokryje ze svých fondů. Příjmy plánuje město téměř o sedm procent vyšší proti letošnímu rozpočtu, výdaje mají vzrůst o více než 11 procent. Rozpočet, který dnes schválilo zastupitelstvo města, je výrazně proinvestiční a zaměřený na řadu zásadních projektů. Pro návrh hlasovalo 31 zastupitelů, 11 se zdrželo a nikdo nebyl proti.

Plzeňská radnice zafinancuje v příštím roce stovky projektů ze všech oblastí života. Například na investiční projekty v roce 2024 půjde 3,5 miliardy korun, do roku 2027 pak v souhrnu až 8,5 miliardy korun. Akce jsou součástí rozpočtu, který schválili zastupitelé. Mezi nejvýznamnější patří rekonstrukce tramvajové trati Koterovská, stavba parkovacího domu Světovar, stavba tribuny Atletického stadionu ve Skvrňanech i haly pro míčové sporty na Borských polích, příprava vývařovny pro městský ústav sociálních služeb, rekonstrukce DEPO2015, Klatovské 19 i Dělnického domu Peklo a další.

„Máme připravenou stovku skvělých projektů, které zlepší a zpříjemní život v Plzni. Slíbili jsme, že nebudeme stavět ‚pomníky‘ za miliardy korun, ale že budeme investovat do projektů, které Plzeňané pocítí v každodenním životě. Prioritou pro nás jsou infrastrukturní projekty, ale i opravy a záchrana památek a historicky hodnotných staveb, investice do sportovní infrastruktury a sportu nebo kultury. Mám velkou radost i z takových věcí, jako je třeba městský holubník, protože nás stojí málo peněz, ale dokážeme díky němu šetrnou cestou regulovat holubí populaci, a chránit tak památky v našem městě,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký (ANO).

„Z mé gesce považuji za důležitou rekonstrukci Pekla a hlavní budovy DEPO2015, která začne za necelý rok. V případě Pekla nás čeká kompletní rekonstrukce objektu společenského sálu a jeho zázemí tak, aby bylo možné sál opět využívat, u DEPO2015 začneme s rekonstrukcí střechy, výměnou oken, dveří i s obnovou fasády objektu s kavárnou a výstavními prostory. Dále zahájíme kompletní rekonstrukci Klatovské 19, u níž se snažíme zajistit financování pomocí dvou dotačních titulů. V Klatovské 19 vybudujeme moderní interaktivní expozici a zázemí pro muzeum generála Pattona a zpřístupníme unikátní Loosovy interiéry. Pokračovat chceme s výstavbou patrových parkovišť, například u Atomu na Lochotíně postavíme třípodlažní objekt, čímž vzroste počet stávajících míst o 100 procent,“ přiblížil některé z projektů technický náměstek Pavel Bosák (Česká pirátská strana) s tím, že začne i projektová příprava dvou patrových parkovišť v Hodonínské a Kaznějovské ulici.

V plánu je v roce 2024 také demolice objektu a příprava území pro nový bytový dům v lokalitě Sladová, příprava výstavby v lokalitě Domažlická/Vejprnická, nového bytového domu v Křimicích, vybudování dešťové kanalizace a komunikace v lokalitě Valcha – ulice Dobřanská, posílení vodovodu ve Lhotě. Plzeň čeká aktualizace strategického plánu, dále změna č. 4 územního plánu, připraví manuál tvorby veřejných prostranství neboli materiál pro plánování a schvalování revitalizací veřejných prostranství. Město počítá s přípravou revitalizace prostoru u hlavního vlakového nádraží i v okolí křižovatky ulic Americká – Sirková, s přípravou revitalizace náměstí Republiky, Anglického nábřeží i centrálního nábřeží Mže a další.

Na zajištění veřejné dopravy půjde z rozpočtu města na úhradu ztráty PMDP 1,381 miliardy korun, což je o cca 6 % více než letos. „Rozsah, ani vysoká kvalita veřejné dopravy ve městě se nezmění, což je klíčová věc,“ řekl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar (STAN).

Město pro příští rok počítá se dvěma zásadními opravami tramvajových tratí, kromě dokončení obnovy na Koterovské třídě připravuje ještě rekonstrukci úseku náměstí Republiky – Zbrojnická. Co se týká komunikací, zrekonstruována bude například silnice Tyršův most – Výsluní, završí se rekonstrukce ulic Bendova a Červenohrádecká, zahájí se práce na zobousměrnění průjezdu z Kotkovy do Korandovy ulice na Husově náměstí. Jednou z nejvýznamnějších staveb pak bude rozšíření okružní křižovatky u Makra, na níž se bude podílet město Plzeň spolu s Plzeňským krajem a ŘSD ČR.

„Co se týká cykloinfrastruktury, půjde na ni opět velmi významná, zřejmě i rekordně vysoká suma. Chceme dokončit zbylý úsek cyklostezky Luční – Bolevec, postavit cyklostezku v úseku Radobyčice – Útušice, společně s Plzeňským krajem vybudujeme příští rok cyklostezku po bývalé železniční trati z Doubravky až do Chrástu. V rozpočtu jsou připraveny i peníze na kofinancování projektů, kde se ucházíme o dotační podporu, a to je nové využití Faltusova mostu jako přemostění pro pěší a cyklisty přes výpadovku na Karlovy Vary, nebo cyklostezka z Malesic na Město Touškov,“ přiblížil Aleš Tolar. Dodal, že peníze má přichystané i na další cyklostojany i cykloboxy v ulicích a v rozpočtu jsou i peníze na rozjezd nové služby sdílených kol ve městě.

V oblasti zeleně se chystá oprava fontány před Západočeským muzeem v Plzni, revitalizace vegetačního pásu v sadech Pětatřicátníků, zahájení 3. etapy revitalizace Lochotínského parku, která pak bude pokračovat i v letech 2025/26. „Do rozpočtu jsme dali i rekonstrukce dvou hasičsko-rekreačních nádrží v Červeném Hrádku a v Malesicích a vybudování nového stánku se zázemím na břehu Boleváku,“ doplnil Aleš Tolar.

„I v příštím roce jsme připraveni posilovat oblast bezpečnosti a také vylepšovat zázemí a podmínky pro práci městské policie. Z větších investic nás čeká například rekonstrukce služebny strážníků v Sokolovské ulici na Lochotíně a modernizace dispečerského pracoviště operačního oddělení Městské policie Plzeň, chystáme i obměny vozidel pro výjezdy i běžný výkon služby, podpoříme finančně hasiče, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu, bez nichž se neobejdeme,“ řekl radní pro oblast bezpečnosti Jiří Winkelhöfer (PRO Plzeň). 

Mezi další projekty pro rok 2024 patří: projektová příprava Centrálního stravovacího zařízení s denním stacionářem Jitřenka při Městském ústavu sociálních služeb města Plzně, příprava domu pro osoby s poruchou autistického spektra a objektu pro osoby se zdravotním postižením – Nováček II, zřízení odlehčovací pobytové služby pro seniory v Domově se zvláštním režimem Čtyřlístek a Sněženka, revitalizace domu v Resslově ulici 13 a projektové přípravy v dalších lokalitách, budování nízkoprahových center – například Nízkoprahového centra pro ženy v Cukrovarské ulici, vybudování nové multifunkční plochy u Krašovská aktivity centra, vytvoření koncepce města Plzně pro oblast elektromobility, vznik strategie dobíjecích stanic, zahájení výstavby fotovoltaik na městských objektech, spuštění nové aplikace hlídající parkování, MHD, bezpečnost i komunikaci s úřadem, posilování Plzeňského inovačního ekosystému PINE neboli udržení a zvýšení prosperity Plzně prostřednictvím vzdělávání, udržení talentů, inspirace k podnikání, vzniku nových firem, které budou vytvářet dobrá pracovní místa pro občany města. Po úpravě objektu ve Škroupově 5 se otevře kontaktní pracoviště města pro potřeby klientů a úřadu, opraveny budou cenné sgrafitové omítky v severozápadní části budovy městské radnice a další.

Plzeň také zajistí nástavbu 21. základní školy, vznikne díky ní 9 kmenových učeben, šatny, sál a rozšířena bude jídelna. Zrekonstruuje také školní jídelnu 31. základní školy, připraví projekt nové multifunkční sportovní haly a dvou učeben při 33. základní škole, kde je v plánu i druhá etapa rekonstrukce bazénu. Město také navýší dotační program na podporu oprav a rekonstrukcí sportovišť u základních škol. V roce 2024 vzniknou v Plzni tři nové mládežnické akademie na podporu sportu, a to basketbalová, volejbalová a akademie zimních sportů. Město navýší také peníze určené na podporu sportovních akcí na svém území, stejně tak i dotační titul na podporu sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců. Podpořeno bude mistrovství světa v orientačním běhu juniorů, které se uskuteční v Plzni, pro základní školy se chystá pohár všestrannosti a další. Plzeň podpoří také velké množství tradičních a kulturních akcí.