Plzeňané jsou ke svému městu kritičtější než turisté, ukázal průzkum

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 3. únor 2023 08:24
Plzeňané jsou ke svému městu kritičtější než turisté, ukázal průzkum Zdroj: Plzeň - Turismus

Pro výlet či kratší dovolenou by Plzeň doporučilo 97 procent turistů. Alespoň to vyplývá z návštěvnického průzkumu, který zrealizovala městská organizace Plzeň – TURISMUS. Pozitivně vnímají své město také místní. Vidí však prostor pro zlepšení především v oblasti bezpečnosti a čistoty města.

Oproti dřívějším zvyklostem, se mění národnost těch, kteří do Plzně cestují. V minulosti dvě třetiny návštěvníků mířily ze zahraničí, teď ale stoupá počet Čechů. Ubyli hosté z Asie, postupně je nahrazují turisté z okolních zemí, Itálie nebo Španělska. Mění se nejen skladba návštěvníků, ale i jejich chování. Místo dlouhodobého plánování se rozhodují spíše na poslední chvíli. „Cestovní ruch se v posledních třech letech zásadně proměnil. Plzeň na to včas zareagovala tím, že více svých marketingových aktivit zaměřuje na domácí trh. Abychom byli schopni ještě lépe reagovat na tyto změny, potřebujeme vědět, jací návštěvníci do Plzně jezdí, co od návštěvy Plzně očekávají, jak jsou s místní turistickou nabídkou a službami spokojeni a kde vidí prostor pro zlepšení. Stejně tak je důležité vědět, jak turistickou nabídku a kvalitu služeb hodnotí místní, tedy Plzeňané. Jsou to právě oni, kteří se výrazně podílejí na budování dobrého jména našeho města,“ říká náměstkyně primátora pro cestovní ruch Lucie Kantorová.  

Jak potvrdil průzkum, rodina, přátelé a známí, tedy osobní doporučení, jsou pořád hlavním informačním zdrojem při plánování dovolené. Přes 93 % Plzeňanů hodnotí Plzeň jako cíl výletu či místo dovolené nadprůměrně. Na druhou stranu na rozdíl od turistů jsou ke svému městu mnohem kritičtější. Vidí prostor pro zlepšení především v oblasti bezpečnosti a čistoty. Obě skupiny respondentů by uvítaly lepší nabídku v oblasti wellness služeb.

Návštěvníci z Česka míří do Plzně většinou na kratší výlet, zato se opakovaně vracejí. Turisté z Moravy a vzdálenějších krajů sem naopak míří na delší dobu. „Návštěvnický průzkum potvrdil to, že v popředí zájmu stojí dlouhodobě nejnavštěvovanější turistické atraktivity, jako jsou pivovar a plzeňská zoo. Nicméně je velice zajímavé, že 2/3 všech respondentů uvedly, že plánují navštívit katedrálu sv. Bartoloměje.  Z okolí Plzně je nejnavštěvovanější zřícenina hradu Radyně, kam se chystá každý čtvrtý,“ doplňuje Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň – TURISMUS.

Návštěvnického průzkumu se v průběhu letní sezóny zúčastnilo 2500 osob, z toho třetina turistů. Zbytek respondentů tvořili místní obyvatelé. Sběr dat probíhal prostřednictvím tazatelů na turisticky exponovaných místech, dotazníky bylo možné vyplnit také samostatně online či v tištěné formě. Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů při přípravě nové strategie rozvoje cestovního ruchu v Plzni.