Plzeňský kraj motivuje k ozdravení krajiny

Zveřejněno v Video
Od - pátek, 8. červenec 2022 08:43

Média

Zdravá krajina. To je název projektu Plzeňského kraje, který má za úkol zadržet vodu v krajině, revitalizovat vodní toky, obnovit prameniště a staré polní cesty, zkrátka celkově zlepšit stav krajiny a její funkce. Podepsáním memorand se na projektu bude aktivně podíle i Biskupství plzeňské a Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje.

 

„Naše krajina se nenachází v dobrém stavu, byla odvodněna a ztratila mnoho biotopů. Vodu jsme svedli do koryt řek, které jsme si vybetonovali nebo vykamenovali a narovnali. To je chyba. Dnes se voda stává v přírodě tou nejvzácnější komoditou a my krajinu musíme změnit tak, abychom biodiverzitu zvyšovali, abychom vytvářeli remízky, tedy místa mezi poli a polními cestami, kde nezasahuje člověk a kde necháme přírodu volně působit tak, abychom v ní mohli mít různé živočišné druhy. Pojďme navrátit zpět to, co se po desetiletí kazilo. Nebude to hned a určitě to nezvládneme sami,“ vysvětlil důvod vzniku projektu Zdravá krajina náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard.         

Plzeňský kraj motivuje k ozdravení krajiny Foto: Plzeňský kraj