Řidičům se uleví. Na hlavním tahu ve Spáleném Poříčí mohou využít nový most!

Zveřejněno v Z regionu
Od - pátek, 29. červenec 2022 17:42
Řidičům se uleví. Na hlavním tahu ve Spáleném Poříčí mohou využít nový most! Foto: ŘSD

Od loňského roku se opět řidič projedou po mostě na hlavním tahu I/19 ve Spáleném Poříčí. Původní most byl i s lávkou pro pěší zdemolován. Na jeho místě pak došlo k vybudování nového mostu a současně proběhla i úprava nábřežních zdí.

"Důvodem pro stavbu nového mostu bylo už nevyhovující prostorové uspořádání původního mostu. To způsobovalo značné dopravní komplikace, kdy jeho šířka neumožňovala například míjení dvou autobusů nebo nákladních vozidel," popsal Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic s tím, že po úplném dokončení stavebních úprav, které v rámci této akce probíhají, by měl být tento problém vyřešen.

Po dobu výstavby nového mostu byl provoz veden kyvadlově po mostním provizoriu. To bude v příštím týdnu demontováno a práce se přesunou převážně do bezprostředního okolí mostu. "Provoz je nicméně v místě prací i nadále veden kyvadlově a řízen semafory," uvedl Koloušek. Řidiči už ale podle něj mohou po přejetí mostu odbočovat do Republikánské ulice. V opačném směru z Republikánské ulice na most je nadále nutné respektovat zákaz vjezdu a použít stávající objízdnou trasu.