Rokycany nabízí obyvatelům bytových domů nově nádoby na bioodpad

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - úterý, 20. červen 2023 09:29
Rokycany nabízí obyvatelům bytových domů nově nádoby na bioodpad Foto: město Rokycany

Město Rokycany nově nabízí obyvatelům bytových domů hnědé nádoby na bioodpad. Provedený rozbor obsahu popelářských vozů ukázal, že i odpad svezený z bytových domů obsahuje značné množství biologického odpadu. Aktuálně (k 31. květnu 2023) má město Rokycany 931 kusů hnědých nádob u rodinných domů a prvních pět kusů u bytových domů. Za loňský rok se svezlo od rodinných domů 339,35 tun bioodpadu. Celkově za Rokycany se svezlo vloni 1274,013 tun bioodpadu (sběrné dvory, velkokapacitní kontejnery, zvony na bioodpad, jarní a podzimní svozy).

„Město Rokycany nabídlo na podzim 2021 obyvatelům rodinných domů hnědé popelnice na biologický odpad ze zahrad i z domácností. Zájem o ně předčil očekávání, nádoby se velmi osvědčily. Také občané bydlící v bytových domech by měli dle našich informací zájem třídit biologický odpad. Překvapilo nás, jak velké množství ho v domácnosti vzniká při vaření nebo pěstování rostlin. Chtěli bychom proto hnědé popelnice na bioodpad nabídnout i bytovým domům. To má však jeden zásadní problém: znečištění jinými odpady. Proto jsme v rámci města vyzkoušeli prvních pět uzamykatelných hnědých nádob na bioodpad,“ vysvětlil Tomáš Lavička z Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany, který má ve své gesci odpadové hospodářství, a dodal: „Naším společným cílem je co nejvíce snížit produkci směsného komunálního odpadu, který zatím končí bez užitku na skládce a jehož odstranění skládkováním je pro město stále dražší.“

Chcete se také zapojit?

Kontaktuje Odbor rozvoje města Městského úřadu Rokycany Tomáše Lavičku – telefonicky na 777 520 971 nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. „V případě zájmu obyvatel bytových domů, objednáme přistavení 240 litrové nádoby na bioodpad, zájemcům o třídění předáme klíče od nádoby a mohou začít třídit,“ uvedl Tomáš Lavička.

Bioodpad v hnědé popelnici nesmí být znehodnocený odpadem, který není biologicky rozložitelný. Typicky zcela nevhodné jsou plastové či mikrotenové sáčky.

V loňském roce byl v Rokycanech zaveden nový systém třídění a svozu odpadu, tzv. door-to-door systém. Hlavně díky tomu došlo, ve srovnání s rokem 2021, ke snížení produkce směsného komunálního odpadu o přibližně 500 tun. Produkce na osobu a rok činí v Rokycanech cca 202 kilogramů, což odpovídá celorepublikovému průměru. Město chce i nadále motivovat občany ke třídění odpadu. Náklady na odpadové hospodářství v letošním roce ve třetím největším městě Plzeňského kraje jsou odhadovány na 25 milionů korun. V roce 2022 dosahovaly náklady na odpadové hospodářství částky přes 21 milionů korun.

Důvodem, proč město zavedlo systém door-to-door je fakt, že až 60 % váhy odpadu v černé popelnici tvoří materiálově využitelné odpady, jako je papír, plast, bioodpad nebo sklo. Tyto odpady pak končí bez využití na skládce a město za ně draze platí. „Platba za uložení jedné tuny odpadu na skládku se navíc ze zákona každý rok zvyšuje. Z ceny 800 korun v roce 2021 se postupně dostaneme až na 1850 korun v roce 2029. Proč tedy platit velké peníze za likvidaci stovek tun směsného komunálního odpadu, když můžeme 60 procent z něj vytřídit a odpad použít jako surovinu pro další výrobu. Cílem systému je tedy co nejvíce snížit množství směsného komunálního odpadu, přičemž nejlepší je samozřejmě odpad vytvářet co nejméně. Předcházení vzniku odpadů je v našich podmínkách především kompostování biologicky rozložitelných odpadů anebo opětovné použití věcí,“ připomněl Tomáš Lavička.

Občané mohou i nadále žádat o přidělení nádob systému door-to-door ke svým domům, a to buď celou sadu anebo jednotlivé nádoby podle druhu odpadu.

Co z odpadu z domácností patří do hnědých nádob na bioodpad?

  • Kuchyňské zbytky rostlinného původu (slupky a části ovoce a zeleniny)
  • Zbytky jídel rostlinného původu (vařené brambory, rýže apod.)
  • Zbytky pečiva a obilovin
  • Skořápky od vajec a ořechů
  • Sedliny kávy a čaje (vč. čajových sáčků a kávových filtrů)
  • Řezané květiny (bez drátků a stuh)
  • Pokojové květiny (včetně hlíny), plevel, bylinky
  • Podestýlka z přírodních materiálů (seno) od domácích mazlíčků