Rokycany zahájily úpravy restaurace a sálu Na Střelnici

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - neděle, 18. červen 2023 16:35
Rokycany zahájily úpravy restaurace a sálu Na Střelnici Foto: město Rokycany

Rokycany zahájily opravy restaurace Na Střelnici, kterou loni koupily i s okolními pozemky za 17 milionů Kč od soukromníka. Plní funkci společenského centra, protože město muselo uzavřít sokolovnu, jejíž rekonstrukci připravuje. Jde o prostor historické městské střelnice s tanečním sálem z roku 1828, je v městské památkové zóně. Rokycany objekt pronajímají. Nájemce provozuje restauraci Na Střelnici a společenský sál. Střelnice plní prozatímní funkci společenského centra ve městě, neboť se připravuje revitalizace Sokolovny v Rokycanech.

Střelnice 3„Dům č. p. 24, tzv. Střelnice, byl prostorem historické městské střelnice s tanečním sálem, postavený po roce 1828 v sousedství barokní Plzeňské brány. Jméno objektu odkazuje na prestižní měšťanské střelecké spolky, které patřily ke společenskému životu městské honorace té doby. V roce 1838 bylo zřízeno ve Střelnici trvalé jeviště a následovaly další úpravy a dostavby drobnějšího charakteru. Střelnice měnila v průběhu let své majitele i oficiální název, ale svou základní funkci měšťanského společenského centra si podržela. Objekt se nachází v Městské památkové zóně Rokycany,“ připomněl historii objektu starosta města Tomáš Rada.

„Jedná se o hmotově tradiční, zčásti přízemní a zčásti patrový dům šířkové dispozice a složitého stavebního vývoje, mající původ ve dvou objektech, které mají dodnes odlišně ztvárněné fasády. Předmětná severní část domu obsahující velký společenský sál má novodobě řešenou fasádu s plochými šambránami kolem otvorů. Okenní výplně jsou umístěny ve špaletě, jsou dřevěné, zčásti pevné, zčásti dvoukřídlé s lazurným nátěrem,“ vysvětlila Jana Cinkeová, která má ve své gesci památkovou péči ORP Rokycany.

Po demolici Plzeňské brány roku 1950 se budova ocitla v izolované poloze a následně byla přestavěna včetně ponechaného torza brány na Odborový dům kultury, otevřený roku 1958. Budova tehdy získala novou brizolitovou fasádu, byly upraveny okenní otvory a výplně. Poslední rekonstrukce objektu provedena roku 1998 byla technicky poctivá. Dochované polokruhově završené okenní otvory v uličním průčelí sálu pocházejí z doby výstavby objektu, výplně pocházejí z úprav realizovaných roku 1998.

Nová okna jsou navržena do stávajících otvorů o rozměrech 3450x1360 mm, řešená v horních dvou třetinách jako pevná, dělená do čtyř tabulí, ve spodní třetině jako dvoukřídlá. Technické řešení oken počítá s provedením v dubovém, nebo variantně smrkovém masivu z euro profilů a zasklením dvojsklem. Na oknech budou provedeny profilované poutce, klapačky a dřevěné okapnice. Šířky poutců a klapačky budou sjednoceny jak v pevné, tak i otvíravé části. Distanční rámeček je navržen v barvě rámu.

„Město podalo žádost na výměnu sedmi oken Na Střelnici do dotačního titulu Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje 2023. Žádali jsme o částku 870 tisíc korun a byla nám schválena v plné částce,“ doplnila Gabriela Šímová z Odboru finančního Městského úřadu Rokycany, která má na starosti dotace města.

Zastupitelstvo města Rokycany schválilo v roce 2022 koupi objektu Střelnice a souvisejících pozemků za 16,9 milionu korun. Střelnice v současnosti plní funkci kulturního centra města. Hlavním důvodem koupě bylo uzavření Sokolovny a její revitalizace.