Plzeň chystá změnu územního plánu. Náměty mohou posílat i obyvatelé

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 19. červen 2023 08:48
Plzeň chystá změnu územního plánu. Náměty mohou posílat i obyvatelé ilustrační. Foto: P. Bauer

Čtvrtou změnu svého územního plánu plánuje město Plzeň. Ten slouží k rozhodování o využívání jednotlivých území ve městě a zároveň je díky němu kontrolován vyvážený rozvoj západočeské metropole. Pořízení změny územního plánu odsouhlasilo zastupitelstvo na svém červnovém zasedání.

„Změnil se zákon i vyhláška, proto musíme celý plán převést do jednotného standardu. Tuto příležitost zároveň využijeme k dalším smysluplným úpravám, aby se město mohlo úspěšně a udržitelně rozvíjet,“ přiblížil 1. náměstek primátora Pavel Bosák.

„Nyní je na občanech, vlastnících pozemků organizacích a dalších, aby podali své podněty na změnu. Čas mají do konce září,“ uvedla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Náměty na změnu územního plánu bude město shromažďovat do 30. září 2023. Městské obvody, organizace i veřejnost mají možnost podat náměty na podatelnu Odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně, Škroupova 4, 301 00 Plzeň. Posuzovat se budou též náměty, které byly zaslány na stavební úřad do současné doby. Náměty na změnu územního plánu budou vyhodnoceny a eventuálně zapracovány.

Nový územní plán má Plzeň od října 2016. Jeho první změna proběhla v roce 2021, následovaly další dvě změny, které v letošním roce nabydou účinnosti. Územní plán stanovuje základní podmínky pro výstavbu a rozvoj města. Jeho zpracovatelem je Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Územní plán slouží zejména projektantům, stavebním úřadům či vlastníkům nemovitostí, kteří v něm naleznou informace o využitelnosti svého pozemku.