V Papírně můžete obdivovat barevné světy fantazie dětí ze ZUŠ Trnka

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - neděle, 26. květen 2024 06:45
V Papírně můžete obdivovat barevné světy fantazie dětí ze ZUŠ Trnka Ilustrační foto: archiv ZUŠ Trnka

V pondělí 27. 5. se v Papírně v podvečer koná vernisáž Výstavy ZUŠ Trnka, na které bude k vidění to nejlepší, co žáci a studenti plzeňské základní umělecké školy od září vytvořili.

Papírnu zaplní kresby, malby, grafiky a výtvarné objekty plné zářivých barev, vernisáž oživí i projekce krátkých filmů oboru animace a vystoupení tanečního oboru. Vernisáž začne v 18:00. Vstup na vernisáž i výstavu, která potrvá do 1. 6. 2024, je zdarma.

Vedle nejčastěji zastoupených technik, jako je kresba, malba a grafika, budou na výstavě k vidění i pozoruhodné prostorové objekty – keramika, sádrové otisky bot a nohou, pletivo nebo hedvábný papír. Vystaveny budou také velkoformátové malby květin a rostlin z tajemného lesa. Děti je společně se svými rodiči malovaly v lednu na dnech otevřených dveří.

Zveme vás na cestu mezi světy fantazie. Na cestě půjdou návštěvníci po stopách bosých i obutých, po stopách s ohněm, zemí i vzduchem, půjdou za auty i autíčky, potkají svítící Město větru, létající bytosti, soukromý vesmír od Matyáše a Tomáše, Zloděje tváří nebo démona Stoočí. Potkají světy animace, vzdušných plastik, keramiky i solidní studijní kresby a malby. Mohou se vydat za piráty na Tajemný ostrov a nakouknout co skrývá tajemný les,“ zve na výstavu ředitelka ZUŠ Trnka Ivana Příhoda Pavlů.

Soukromá ZUŠ Trnka sídlí v Doubravce ve Staniční ulici a nabízí tři obory: výtvarný, literárně dramatický a taneční. Školu v současné době navštěvuje 312 žáků a největší zastoupení má obor výtvarný. Děti se v něm mohou věnovat buď všeobecné výtvarné výchově, kde mají možnost rozvíjet svůj talent v kresbě, malbě, grafice, keramice a objektové a akční tvorbě, nebo animační tvorbě se zaměřením na klasické animační techniky i na multimédia. Mohou si také vybrat keramiku a sochařství.

Na začátku školního roku 2024/25 pozve ZUŠ Trnka 4. září na Příhodný den, kdy vzpomene na Honzu Příhodu, dlouholetého kolegu. Bude možné si něco vytvořit, něco dobrého sníst a zavzpomínat.  

Zápisy pro žáky, kteří už školu navštěvují, se uskuteční 2. a 3. září od 14:00 do 17:00, a zápisy pro nové zájemce 5. a 6. září ve stejném čase.