Váleční veteráni z Plzeňského kraje přebrali ocenění

Zveřejněno v Video ZAK
Od - pátek, 11. listopad 2022 09:10

Média

U příležitosti blížícího se Dne válečných veteránů předal hejtman Rudolf Špoták ocenění za účast na mírových misích veteránům z Plzeňského kraje. Celkem osm vyznamenaných mužů se v roce 1992 zúčastnilo prvních mírových misí tehdejších jednotek Československé armády – mise UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie.

Váleční veteráni v tehdejší ČSFR byli připravováni na misi OSN do Kambodži. Mladí vojáci ale s ohledem na občanskou válku v bývalé Jugoslávii byli v roce 1992 vysláni jako první prapor Československé armády na mírovou misi na Balkán pod názvem UNPROFOR (United Nations Protection Force). Jejich úkolem bylo na místě vybudovat od píky základny, pozorovací místa a provádět kontrolní činnost. Zabezpečovali také humanitární činnost a doprovody konvojů.

„Mladí vojáci byli ve zcela neznámém prostředí zmítaném občanskou válkou. Poprvé v životě se ocitli tváří v tvář vypáleným domům, vystrašeným lidem a střelbě. Učili se mnoho věcí za pochodu. Armáda v té době měla pramálo zkušeností s působením takových jednotek v zahraničí. Díky takovým lidem má Česká republika dobré jméno a stala se pro spojence plnohodnotným partnerem. Za to patří všem účastníkům zahraničních misí velký dík,“  uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, který v letošním roce navázal na tradici ocenění válečných veteránů. Zakladatelkou tohoto ceremoniálu je jeho předchůdkyně Ilona Mauritzová.