VIDEO: Fakulta pedagogická ZČU vyvrací mýty o přípravě učitelů

Zveřejněno v Video ZAK
Od - středa, 16. listopad 2022 10:20

Média

Fakulta pedagogická, která je vůbec nejstarší fakultou Západočeské univerzity v Plzni, v letošním roce realizovala již tradiční dotazníkové šetření mezi svými absolventy. Výsledky těchto dotazníků nyní vyvrací často opakované mýty o pedagogických fakultách.

Mysleli jste si, že jsou mladí učitelé připravováni bez spojení s praxí, nebo že po dokončení vysoké školy odcházejí ze školství? Výsledky nejnovějších průzkumů ukazují pravý opak. 

„Praxe ve školách jsou neoddělitelnou součástí přípravy učitelů a na jejich kvalitu a provázanost s výukou klademe velký důraz,“ říká děkan FPE Pavel Mentlík.

Více se dozvíte v přiložené reportáži ZAK TV.