Z bývalé stodoly vznikla za necelých 30 milionů nová hasičská zbrojnice

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - úterý, 7. květen 2024 08:36
Z bývalé stodoly vznikla za necelých 30 milionů nová hasičská zbrojnice Foto: Hromnice

Obec Hromnice na severním Plzeňsku přestavěla za téměř 29 milionů Kč bývalou stodolu na hasičskou zbrojnici. Bude také místem setkávání. Šlo sice o rekonstrukci, ale objekt je téměř celý nový, nové je i prostranství před ním, kde vzniklo parkování a přibude ohniště pro společná posezení.

DSC 3968„Otevření nové hasičské zbrojnice je významným okamžikem nejen pro naše dobrovolné hasiče, ale také pro celou naši obec. Vznik moderní budovy hasičské zbrojnice představuje událost, která nemá v nedávné historii naší obce obdoby. Navzdory obtížnému hledání finanční podpory, včetně neúspěšných pokusů získat dotace z důvodu začlenění našich hasičů do páté skupiny jednotky požární ochrany, se zastupitelstvo obce rozhodlo financovat stavbu z vlastních zdrojů, což bylo umožněno jen díky efektivnímu hospodaření obce v posledních letech. I přes všechny potíže se podařilo získat částečnou finanční podporu ve výši 2 miliony korun od MAS Světovina a podat žádost na Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ve výši 7 milionů korun. Původní plány na dvoufázovou stavbu byly nakonec změněny na dokončení celé budovy i díky nejnižší vysoutěžené ceně zhotovitele,“ uvedl starosta Milan Brož.

Projektová příprava začala v roce 2020 studií dispozičního řešení budovy s možným využitím volných půdních prostor pro potřeby spolků. "Stavební povolení jsme získali v lednu 2022. Cílem rekonstrukce bylo nejen zlepšit stavebně technický stav budovy, který byl již na hranici životnosti, ale vybudovat kvalitní zázemí pro činnost našich aktivních hasičů, kteří pomáhají chránit majetky našich občanů a velmi aktivně se věnují dětem, kdy máme pět desítek malých hasičů, ale také umožnit naším občanům scházet se v příjemném prostředí při práci ve spolcích nebo oslavovat různá jubilea,“ doplnil starosta.

Při rekonstrukci zůstaly zachovány pouze přípojky plynu, vodovodu a telefonu, jinak je vše nové. Přízemí je kompletním zázemím pro dobrovolné hasiče, tedy garáž pro dvě velká auta s přiléhajícími skladovými prostory, čistá a špinavá šatna, sprchy, klubovna s kuchyňkou, dvě technické místnosti, jedna pro tepelné čerpadlo a druhá pro baterii, kam se ukládá elektrická energie z fotovoltaické elektrárny na střeše objektu a hygienické zázemí. V přízemí budovy, za vstupem, nechybí také socha sv. Floriána, patrona hasičů.

PosilovnaPrvní patro je přístupné pohodlným schodištěm a bezbariérově výtahem. Podkroví je pojato jako otevřený prostor do krovu z lepených hranolů a palubek, nad společenským sálem se zázemím. Osvětlení podkrovních prostor je řešeno střešními okny s elektrickým ovládáním stínění. Nad garáží vznikl prostor klubovny pro děti a posilovna. Sušení hadic je navrženo v šachtě pronikající nad střechu ve formě hranolu obloženého alubondem stejně jako mohutná markýza na severní straně. „Autorka projektu Helena Švecová navrhla na šachtu umístit osvětlené hodiny,“ řekl za projektanty přestavby Miroslav Jaroš.

„Pozornost jsme věnovali především minimalizaci provozních nákladů, proto jsme nakonec původní zdroj tepla, plynový kotel, nahradili tepelným čerpadlem a na jižní stranu střechy jsme umístili fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 8,2 kW, kdy vyrobenou elektřinu ukládáme do bateriového úložiště,“ dodal Milan Brož.

Celkové náklady na rekonstrukci byly 23,7 milionu korun bez DPH, z toho dotace MAS Světovina činila 2 miliony korun a podaná žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí je 7,05 milionu korun na snížení energetických úspor veřejné budovy.

Rekonstrukce si vyžádala vystěhování hasičů do provizorních prostor. „Stavební práce jsme zahájili v březnu 2022 zbouráním téměř celého objektu, kdy odborná firma Recyklace Přeštice dokázala stavivo předrtit a my jsme si ho uložili do sběrného dvora pro další využití. Od září 2022 byla zahájena vlastní stavba, která byla dokončena v březnu 2024 kolaudací,“ uzavřel Milan Brož.