Most v Radčicích byl v havarijním stavu, město začalo s jeho opravou

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 6. květen 2024 17:06
Most v Radčicích byl v havarijním stavu, město začalo s jeho opravou Foto: město Plzeň

Plzeň začala dnes opravovat most přes řeku Mži v menším okrajovém obvodu Radčice. Dřevěná mostovka je kvůli stáří materiálu a přejezdům těžké stavební techniky při stavbě západní části městského okruhu v havarijním stavu. Oprava za téměř sedm milionů korun most na pět měsíců uzavře.

IMG 5788 fotoVáclavŠAŠEK

Most přes Mži v Radčicích slouží hlavně místním obyvatelům. Důležitý je i pro cyklisty jedoucí údolím Mže a pro zemědělce, kteří zde pěstují mimo jiné hlávky pro vyhlášené křimické zelí. „Most se letos dočká opravy, při které bude mírně rozšířen, a díky nové pevnější mostovce se zvedne i jeho maximální povolené zatížení ze 6 na 20 tun,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar, do jehož gesce spadá i Správa veřejného statku měst Plzně, která o most pečuje.

„Během stavby, která má být dokončena na počátku října 2024, dojde k výměně stávající dřevěné mostovky za železobetonovou, která bude spřažena se stávající nosnou ocelovou konstrukcí. Ta bude opatřena novou protikorozní ochranou. Budou také opravena stávající ložiska a osazeny mostní, tzv. dilatační závěry. V rámci stavby dojde i k sanaci a drobné opravě stávajících opěr a zpevnění prostoru u nich. Budou také opraveny opěrné zídky v místě nájezdů na most,“ uvedl Václav Šašek z Úseku komunikací Správy veřejného statku města Plzně, který má stavbu na starosti.

Po dobu stavby nebudou moci na most ani pěší či cyklisté. Ti budou muset použít objízdnou trasu přes Křimice. O něco delší trasou přes Křimice budou jezdit auta a zemědělská technika, která most dosud používala. Mezinárodní Panevropská cyklotrasa s číslem 37, která kolem mostu projíždí, nebude stavbou dotčena, městský cyklistický okruh označovaný číslem 2151 bude ale opravou mostu přerušen.