Dodržování opatření kontroluje v Plzeňském kraji 250 policistů

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 1. březen 2021 11:53
received_767215510835772 Foto: ZAK TV/M, Adámková

Okolo 250 policistů bude ode dneška každý den v Plzeňském kraji kontrolovat dodržování vládních opatření, která omezují pohyb obyvatel. Od úterý pomůže policistům s kontrolami také asi 80 vojáků a 20 celníků. Namátkové kontroly se zaměří na hlavní silniční tahy na hranicích okresů, a to zejména ve frekventovaném čase příjezdu a odjezdu do zaměstnání. Na dálnici D5 se kontroly soustředí na sjezdy a nájezdy a situaci budou monitorovat i mobilní hlídky.

Foto: ZAK TV/ M. Adámková

"Policisté se na území Plzeňského kraje budou po dobu minimálně tří týdnů věnovat kontrolám nových vládních opatření. Každý den je bude provádět okolo 250 policistů z řad služby pořádkové a dopravní policie, cizinecké policie, služby kriminální policie a vyšetřování, zapojí se i kolegové ze školního policejního střediska v Domažlicích," uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová.

Od úterního rána budou na plnění úkolů spolupracovat i příslušníci Armády České republiky a celní správy. "V Plzeňském kraji se bude jednat konkrétně o 80 vojáků a 20 celníků, kteří budou pomáhat policistům při kontrolách na celém území Plzeňského kraje, přičemž nejvíce budou posilovat oblast Plzně. Z toho počtu pak bude polovina příslušníku Celní správy České republiky vykonávat svou činnost na dálnici D5," podotkla policejní mluvčí.

Foto: ZAK TV/M. Adámková

Kontroly budou podle Burešové prováděny namátkovou formou se zaměřením na hlavní silniční tahy na hranicích okresů, a to zejména ve frekventovaném čase příjezdu a odjezdu do zaměstnání. "Na dálnici D5 se budeme soustředit na sjezdy a nájezdy, situace bude monitorována i z mobilních hlídek.  Dle místní znalosti budeme pozornost věnovat i místům s vyšší koncentrací osob, vlakovým a autobusovým nádražím či centrům měst. Hlídky budou mít svá pevná stanoviště, ale budou se také flexibilně pohybovat po daném teritoriu. Zaměřovat se budeme i na mobilitu osob v rámci okresu," upřesnila.

Při cestě do zaměstnání při překročení hranice okresů musí je nutné mít připravené písemné potvrzení od zaměstnavatele. "Jsme si vědomi toho, že v prvních dnech nebudou všichni na tuto povinnost připraveni, a proto budeme v tomto ohledu zpočátku shovívavější. Následně však budeme předložení písemného potvrzení ze strany zaměstnavatele vyžadovat. Zařiďte si tedy v co možná nejkratší době od zaměstnavatele písemné potvrzení, případně u sebe mějte pracovní smlouvu, průkaz zaměstnance apod. V ostatních případech, kdy překročíte hranice okresu, musíte předkládat písemné čestné prohlášení.  Co se týká pohybu v okrese, kde žijete, stačí nám pouze ústní prohlášení k účelu vaší cesty," doplnila Burešová.

Kromě dodržování nových krizových opatření se kontroly budou týkat i dodržování nových mimořádných opatření, zejména se jedná o používání ochranných prostředků k zakrytí horních cest dýchacích. V zastavěném území obce je nutné používat alespoň zdravotnickou roušku, ve vybraných zařízeních či ve vozidle s jinou osobou mimo členů jedné domácnosti respirátor.