Karlovarský kraj udělí Zelenou hvězdu za významný počin v oblasti životního prostředí a ekologie

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - úterý, 2. květen 2023 15:23
Karlovarský kraj udělí Zelenou hvězdu za významný počin v oblasti životního prostředí a ekologie ilustrační. Foto: Pixabay

Stejně jako v ostatních krajích se také v západočeském regionu najdou jednotlivci, spolky či organizace, které se dlouhodobě zabývají ochranou přírody a životního prostředí a příkladně se starají o ohrožené druhy rostlin i živočichů. Právě jim chce Karlovarský kraj poděkovat za jejich aktivity prostřednictvím vyhlašované soutěže Zelená hvězda. Návrhy na ocenění může veřejnost zasílat on-line formulářem od 2. května do 31. července 2023.

„Jedná se v pořadí již o druhý ročník soutěže. Troufám si říct, že jsme nejspíše první kraj v republice, který se rozhodl tyto aktivity oceňovat. V loňském roce se držitelem ocenění stal spolek Zamenis, jenž dlouhodobě pečuje o biotop kriticky ohroženého druhu užovky stromové v Poohří. Věřím tedy, že i letos budeme moci ocenit úsilí nejlepšího z nominovaných a poděkovat mu za jeho vysoce záslužnou práci v regionu, která je zároveň inspirací pro ostatní. Kromě ocenění čeká na vítěze také finanční odměna ve výši 50 tisíc korun,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Karel Jakobec.

Ocenění je udělováno neziskovým organizacím, obcím, právnickým i fyzickým osobám. Nominace je možné zasílat prostřednictvím on-line formuláře. Hlasující musí uvést konkrétní počin, který má být oceněn, včetně stručného popisu a jména realizátora. Na základě podnětů od odborné a laické veřejnosti navrhne Komise životního prostředí a změny klimatu vítěze, jehož doporučí ke schválení vedení kraje. Vítěz pak obdrží cenu spojenou s finančním darem na některé z akcí pořádaných Karlovarským krajem.