Plzeň začala v Malesicích stavět vodovod a kanalizaci za 350 milionů korun

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 15. duben 2024 18:28
Plzeň začala v Malesicích stavět vodovod a kanalizaci za 350 milionů korun Foto: FCVP

Plzeň spolu se svou firmou Vodárna Plzeň začala stavět v okrajové části Malesice vodovod a kanalizaci za 350 milionů korun bez DPH. Jde o poslední městský obvod, kde klíčová infrastruktura chybí, čekal na ni téměř čtvrtstoletí. Lidem vysychaly studny a sepisovali petice. Stavba, která bude hotová v červenci 2027, umožní zdvojnásobit počet obyvatel obvodu, kde žije 1030 lidí. 

DSC 0036„Mám radost, že bydlení v Malesicích bude už brzy splňovat parametry 21. století. Věřím, že místní občany potěšíme nejen splněným slibem, ale i tím, že jsme vyčlenili 18 milionů korun na dotace pro zřízení vodovodních a kanalizačních přípojek,“ řekl primátor Roman Zarzycký.

Podle technického náměstka primátora Pavla Bosáka je rozsáhlá investice důkazem, že Plzeň při svém rozvoji nezapomíná ani na obyvatele menších obvodů. „Přivedení vodovodu do této části města a výstavba ČOV do budoucna umožní připojení zhruba tisíce současných obyvatel a rovněž napojení zdejších rozvojových oblastí, kde může přibýt dalších zhruba tisíc lidí,“ řekl Pavel Bosák.

Projekt kompletní realizace nové veřejné technické infrastruktury Malesic, která zahrnuje budování vodovodu, vodojemu, kanalizace a ČOV, zajišťuje pro město Vodárna Plzeň a.s. Její generální ředitel Jiří Kozohorský řekl, že Malesice byly do jejích strategických plánů zahrnuty již před lety. „Práce by měly trvat zhruba tři a půl roku, tedy do července 2027,“ uvedl Jiří Kozohorský.

„Dne 27. listopadu 2002 jsem jako náměstek primátora spolu s tehdejším primátorem Jiří Šnebergerem podepsal Dohodu o připojení obce Lhota a obce Malesice k Plzni, ve které je v článku 11 uvedeno: ‚Město Plzeň prohlašuje, v nejkratším možném čase, učiní vše nezbytné k vyrovnání podmínek života svých občanů v nových městských obvodech s podmínkami ve srovnatelných stávajících městských obvodech.‘ Jsem proto rád, že se po 22 letech městu Plzeň podařilo splnit tento slib, který jsem spolu s Jiřím Šnebergerem potvrdil svým podpisem,“ uvedl člen zastupitelstva města Plzně a předseda představenstva vodárny Petr Náhlík. Podle něj byla ihned po připojení obcí zahájena příprava pozemkových úprav a zpracování studií pro odkanalizování a zásobování vodou. „Pozemkové úpravy bohužel trvaly až do léta 2014, teprve poté bylo možné zpracovat konkrétní projekty,“ doplnil Petr Náhlík.

„Skutečnost, že se v Malesicích konečně dočkáváme zahájení stavby vodovodu a kanalizace je skvělou zprávou jak pro zdejší obyvatele, které často trápily potíže s vysychajícími studnami, tak pro životní prostředí trpící absencí kanalizace. V neposlední řadě je vybudování základní infrastruktury potřebné k tomu, abychom mohli následně přistoupit k úpravě povrchů vozovek a konečným úpravám veřejného prostranství hlavně na Malesické návsi,“ řekl starosta obvodu Aleš Tolar. Dodal, že realizace vodovodu a kanalizace v Malesicích vytváří do budoucna možnost zavedení obou sítí i do Dolního Vlkýše.