Plzeňska fakultní nemocnice si stále drží vysoké hodnocení pacientů

Zveřejněno v Pro ženy
Od - středa, 16. listopad 2022 08:40
Plzeňska fakultní nemocnice si stále drží vysoké hodnocení pacientů Foto: FN Plzeň

V květnu se tuzemských nemocnicích konalo další hodnocení spokojenosti pacientů. Ve Fakultní nemocnici Plzeň se do dotazníkového šetření zapojilo 2252 pacientů z 47 oddělení. Celková spokojenost byla oceněna známkou 1,21 (94,72%). Umístila se na 9. místě z 20 zdravotnických zařízení.

Dotazník spokojenosti obsahoval celkem 35 otázek, prostřednictvím kterých pacient hodnotil míru spokojenosti s poskytovanou péčí v průběhu jeho hospitalizace. Odpovídat mohl každý nemocný, který strávil v daném období minimálně jednu noc při své hospitalizaci. Dotazníky se hodnotily podle mezinárodně ověřeného schématu v osmi tzv. Pickerových dimenzích: 1. Přijetí na lůžko, 2. Respekt, ohled, úcta, 3. Koordinace a integrace, 4. Informace, komunikace a edukace pacienta, 5. Tělesné pohodlí pacienta, 6. Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta, 7. Zapojení rodiny a blízkých do léčby pacienta, 8. Propuštění a pokračování péče o pacienta.

„Nejlépe hodnocenými dimenzemi byly respekt, ohled, úcta, citová opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta a propuštění a pokračování péče o pacienta. Tyto tři oblasti dosáhly na všech odděleních výsledku nad 90%,“ říká ředitel FN Plzeň Václav Šimánek. „Největší spokojenost pacienti vyjádřili s profesionálním chováním ošetřujícího lékaře, jestli k nim personál během hospitalizace přistupoval vlídně a zda byli informováni o termínu kontroly.“

Menší spokojenost pacienti projevili v oblastech Přijetí na lůžko a Zapojení rodiny a blízkých do léčby pacienta, kde byl propad největší – téměř o čtyři procenta. Podle Šimánka se do oblasti odrazilo zavedené omezení návštěv z epidemiologických důvodů. Výhrady ke stravě a komfortu na pokojích vyjádřili dotazovaní v sekci Tělesné pohodlí pacienta.

„V dodatečných vyjádřeních pacientů se odráží vysoká spokojenost se zdravotnickým personálem, hlavně se sestrami, a zajímavé je také hodnocení podávaného jídla, kde se setkávají jak velké pochvaly, tak naopak i připomínky. Z výsledků šetření vyplynulo, že se pacienti špatně orientují v prostorách naší nemocnice, zejména v lochotínské části, uvítali by lepší Wi-Fi připojení a objevily se poznámky ke kvalitě matrací. Celé šetření je pro nás důležitou zpětnou vazbou, rozhodně se pokusíme na nedostatky zaměřit,“ uzavřel ředitel Šimánek.

Výběr z hodnocení pacientů:

„Hospitalizace u vás pro mě byla obrovským příjemným překvapením! Za mě bylo všechno vynikající, od přístupu a profesionality a lidskosti všech lidí, které jsem zde poznal, až po ty, co zajišťují servis vnější, například jídlo. To bylo rovněž za mě na super úrovni, spíš mi to připadalo jak na hotelu. Člověk většinou nerad stárne, ale po pobytu zde se toho neobávám! Moc vám všem děkuji, za mě jste všichni super a neskutečně si toho vážím.“

 „Komplet personál jako vždy profesionální, ochotný, sehraný. Vždy dbal mých potřeb, kladně reagoval na mé pocity a potřeby. Vždy je povzbudivé vidět, že něco funguje bez problémů. Zdejší oddělení považuji za jedno z nejlepších, kde jsem se kdy léčil. Moc děkuji, je-li člověk vážně nemocný, přesně takovou péči ideálně potřebuje.“

 „I když jsem zrovna nebyl na lůžkovém oddělení v super moderní budově, tak mohu říci že to samotné vybavení dělá jen malou část. Někdy opravdu stačí, když je okolo vás čisto a personál se k vám chová vlídně a s úctou. To, že vás léčí, a léčba směřuje správným směrem, je jejich práce, ale to, jakým způsobem a s jakým přístupem, dělá obrovské rozdíly v poskytované službě. Za mě děkuji celému plicnímu oddělení. P. S.: Za vším jsou lidi, otázka je jací – to tabulka neví.“