Plzeňská radnice uzavře s dopravním podnikem smlouvu na 15 let o provozování MHD

Zveřejněno v Aktuálně
Od - neděle, 5. listopad 2023 07:13
Plzeňská radnice uzavře s dopravním podnikem smlouvu na 15 let o provozování MHD ilustrační. Foto: PMDP

Plzeň uzavře s Plzeňskými městskými dopravními podniky (PMDP) na 15 let smlouvu o zajišťování a financování MHD. Kontrakt podle legislativy EU stanoví přesný objem ujetých kilometrů, standardy kvality vozů a finanční nároky veřejné dopravy na rozpočet města. PMDP dostanou od příštího roku každoročně 1,375 miliardy Kč, což je výše úhrady prokazatelné ztráty, kterou má firma schválenou pro letošek. Zachová se objednávka služeb, dává jistotu zaměstnancům PMDP i cestujícím, že město bude poskytovat stejně kvalitní MHD jako doteď, a reflektuje dopravu s nižší uhlíkovou stopou i další rozvoj linek.

„Také pro dopravce jsou ujednání smlouvy přínosné v tom smyslu, že získá na delší časové období jistotu definovaných pravidel pro stanovování veškerých nákladů spojených s provozováním MHD i výše přiměřeného zisku, pochopitelně indexovaných dle objektivních makroekonomických ukazatelů. Smlouva je zároveň ve svých ustanoveních i finančním modelu pružná, aby vedení města mohlo i nadále reagovat na aktuální vývoj i finanční situaci a měnit dle momentální potřeby celkový rozsah objednávky, případně upravovat i skladbu vozového parku nebo poměr jednotlivých typů vozidel,“ přiblížil Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. V současné době platná smlouva o závazku veřejné služby končí 31. prosince 2023. Uzavření nové smlouvy schválili zastupitelé.

„Městská hromadná doprava v Plzni je na velmi vysoké úrovni nejen v rámci České republiky, ale v rámci celé Evropy. Uzavřená smlouva je závazkem a zároveň garancí pro obě smluvní strany. Kromě toho znamená jistotu také pro zaměstnance dopravních podniků a samozřejmě pro klíčové uživatele, kterým jsou cestující. V dalších patnácti letech nás čeká doprava s nižší uhlíkovou stopou i rozvoj linek, i to uzavřená smlouva reflektuje,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

„Rád bych touto cestou poděkoval zástupcům města za věcný a konstruktivní přístup při nastavování pravidel dlouhodobého fungování. Pro naši společnost znamená tento kontrakt dlouhodobou jistotu na straně jedné, ale zároveň i nová rizika, která jsme museli v souladu s legislativou na sebe převzít, na straně druhé. To bude na nás klást vyšší nároky, se kterými se budeme muset vypořádat. Nadále tak chceme a budeme našim cestujícím poskytovat kvalitní veřejnou službu v oblasti mobility, která přispívá k dalšímu úspěšnému růstu města,“ uvedl generální ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Jiří Ptáček.