Bude Sušickou nemocnici provozovat kraj? Radní záměr schválili!

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - pondělí, 20. březen 2023 15:34
Bude Sušickou nemocnici provozovat kraj? Radní záměr schválili! Foto: se souhlasem ZAK TV

Záměr, podle něhož by městskou nemocnici v Sušici provozoval Plzeňský kraj, schválili v pondělí na svém jednání krajští radní. Podmínkou je, aby Sušice bezúplatně převedla nebo darovala kraji movitý i nemovitý majetek nutný k provozování nemocnice. Pokud by tam skončily zdravotní služby, bude majetek bezúplatně převeden zpět městu. Kraj by mohl provozovat nemocnici nejdříve v lednu 2024, záměr ale musí ještě projednat zastupitelstva kraje i města Sušice. 

Rada Plzeňského kraje projednala a odsouhlasila záměr provozování nemocnice v Sušici, a to za dvou následujících podmínek. „První je, že město Sušice převede, neboli daruje, bezúplatně na Plzeňský kraj movitý i nemovitý majetek ve vlastnictví města Sušice, ve kterém je provozována nemocnice za účelem provozování zdravotnického zařízení, to jest poskytování zdravotních služeb. Druhou podmínkou je, že by v případě že by bylo ukončeno provozování zdravotnického zařízení ve smyslu poskytování zdravotních služeb, bude movitý i nemovitý majetek bezúplatně převeden či darován zpět městu Sušice,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.

Rozhodnutí Rady předcházela jednání a závěry pracovní skupiny, která byla založena za účelem projednání podmínek případného začlenění sušické nemocnice do skupiny Nemocnice Plzeňského kraje. Její členové se shodli, že převzetí a provozování sušické nemocnice by pro Plzeňský kraj bylo možné pouze za podmínky, že město Sušice převede bezúplatně na Plzeňský kraj movitý i nemovitý majetek ve vlastnictví města Sušice. „S tímto závěrem pracovní skupiny byli také 13. března seznámeni zástupci města Sušice, kteří členům pracovní skupiny sdělili, že bude tento závěr předložen k projednání na nejbližším zasedání Rady města Sušice,“ podotkl Hais.

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, který je předsedou pracovní skupiny, zástupcům města Sušice přislíbil, že tento návrh projedná také Zastupitelstvo Plzeňského kraje, a to již na svém nejbližším zasedání 3. dubna. „V případě že zastupitelstva města Sušice a Plzeňského kraje záměr bezúplatného převodu na Plzeňský kraj schválí, budou následovat další kroky pro uskutečnění tohoto záměru. Bude proveden personální, ekonomický, provozní a výkonnostní audit a budou provedeny znalecké posudky movitého a nemovitého majetku,“ doplnil Špoták s tím, že provozování nemocnice Plzeňským krajem se předpokládá nejdříve od 1. 1. 2024.