Stát jedná s obcemi u možné giagafactory o kapacitě škol, studie doporučuje jejich rozšíření

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 8. červen 2023 16:02
Stát jedná s obcemi u možné giagafactory o kapacitě škol, studie doporučuje jejich rozšíření ilustrační. Foto: pixabay

Stát jedná s obcemi v okolí letiště Líně u Plzně, kde Volkswagen (VW) zvažuje postavit za 120 miliard korun tzv. gigafactory, o kapacitách škol. Studie, kterou zadaly Škoda Auto a agentura CzechInvest, doporučuje jejich rozšíření.

„Studie tohoto typu je součástí každého podobně velkého projektu a pomůže nám při nastavování opatření, jak pomoci obcím v okolí plánovaného strategického podnikatelského parku Líně vyrovnat se s dopady jeho výstavby. Velká část výzev, kterým budou města a obce v okolí čelit, nám byla známa, takže o nich průběžně diskutujeme se starosty a již připravujeme kroky, jak jim předejít. Jde zejména o očekávaný nedostatek míst ve školách a školkách,“ popisuje Petr Očko, pověřený ředitel agentury CzechInvest, která má přípravu podnikatelského parku za stát na starosti. Studie podle něj konkrétně ukázala, že s nedostatkem kapacit se už nyní potýkají a do budoucna budou potýkat všechny analyzované obce: Dobřany, Zbůch, Líně, Chlumčany a Chotěšov. "Rozšiřování kapacit je proto nutností i bez realizace podnikatelského parku,“ dodává Očko.

Studie konkrétně doporučuje posílení kapacity škol v prstencových obcích kolem Plzně-Líně a průběžný monitoring kapacity a naplněnosti škol včetně plánování rozšíření kapacit tam, kde je očekávaná další bytová výstavba. „Tento monitoring a následující investiční podpora by neměly vycházet z agregovaných údajů, ale z konkrétní situace dané obce,” vypichuje studie.

„Už dnes víme od jednotlivých starostů, kde dochází k nedostatku míst ve školkách a jaké jsou příčiny. Dlouhodobý horizont nám poskytuje dostatek času pro individuální jednání se starosty v jednotlivých obcích o kapacitách mateřských a základních škol, stejně jako o zavedení moderních studijních oborů zejména na místních středních školách. Vyjednávání s obcemi stejně jako diskuze s vybranými středními průmyslovými školami na toto téma už začaly,” říká David Petr, koordinátor projektu za státní agenturu CzechInvest.

„Spolu se zpracovatelem studie se nám podařilo upozornit na to, že čísla o obsazenosti škol za obvody takzvaných ORP mají malou vypovídající hodnotu. Z hlediska dotací jsou tak znevýhodněny obce v sousedství Plzně, které z obvyklých měření vycházejí dobře, ale ředitelé škol musejí ve skutečnosti odmítat žáky. Snad se tím pomůže nejen nám, ale obcím v celé ČR, které se potýkají s podobnými problémy. Proto velice oceňujeme věcný a odpovědný přístup k zjišťování dat a doufáme, že podobný charakter budou mít i další zpracované dopadové studie,“ uvedl Martin Sobotka, starosta obce Dobřany.

V případě kladného rozhodnutí koncernu Volkswagen o výstavbě gigafactory v rámci podnikatelského parku Líně se dá předpokládat velmi úzká spolupráce. „Ve všech regionech, ve kterém Škoda Auto i mateřský koncern Volkswagen působí, se snažíme být dobrým sousedem. Například na Rychnovsku, Kvasinsku či v Mladé Boleslavi investujeme miliony korun prostřednictvím našeho Nadačního fondu do zvyšování kvality základního a středního vzdělávání. Nabízí se také ucelená spolupráce s odbornými školami či západočeskou univerzitou,” uvedl Michal Kadera, vedoucí oddělení vnějších vztahů ve Škoda Auto, která je součástí koncernu Volkswagen.

Výsledky studie se staly základem pro současné vyjednávání s okolními obcemi i Plzeňským krajem o tom, jaký bude další postup při jednání o kompenzacích a investicích, které se budou v rámci projektů realizovat. Další podrobnější údaje přinese dopadová studie, kterou zadalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a která by měla být hotová do konce letošního roku.