V Karlovarském kraji funguje nová odlehčovací služba

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 19. leden 2023 11:49
V Karlovarském kraji funguje nová odlehčovací služba Foto: Městské zařízení sociálních služeb KV

Městské zařízení sociálních služeb zřídilo pro obyvatele Karlovarského kraje novou sociální službu – Odlehčovací službu pobytovou, a to již v roce 2021, která doposud v kraji chyběla.

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek, regeneraci sil osobě zajišťující péči o svého blízkého. Jedná se o zajištění kvalitní a bezpečné péče a podporu osobě, o kterou je pečováno a která potřebuje pomoc jiné osoby v základních životních oblastech. Tito rodinní příslušníci je nechtějí umístit do pobytového zařízení nastálo. Tato služba je velmi žádána.

Od ledna 2023 jsme tuto službu z důvodu poptávky rozšířili o Odlehčovací službu ambulantní. Tato sociální služba umožňuje na přechodnou dobu zajistit potřebnou péči osobám, které mají zajištěnou běžnou péči ve svém přirozeném domácím prostředí. Jejich pečujícím osobám tak umožnit, aby si mohly odpočinout, případně aby si zajistily své osobní záležitosti. Tím předcházet vyčerpání pečujících osob a jejich sociálnímu vyloučení.

Ambulantní odlehčovací služba nabízí možnost, že se o klienta postaráme na přechodnou dobu, několik hodin denně, jednou nebo i vícekrát v týdnu. Tuto službu může pečující osoba využít jednorázově, krátkodobě nebo pravidelně podle aktuálních potřeb a předchozí dohody se sociální pracovnicí.

Tato služba je poskytována, každý všední den od 7.00 do 15.30. Ráno k nám vašeho blízkého dopravíte a odpoledne si jej znovu vyzvednete.

Odlehčovací služba ambulantní je stejně jako odlehčovací služba pobytová, poskytována v Domě s byty zvláštního určení, na adrese Východní 621/16, 360 01 Karlovy Vary.

PR