Zemřel akademický sochař Bocker, autor pomníku Generála Pattona!

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - pátek, 11. listopad 2022 11:12
Zemřel akademický sochař Bocker, autor pomníku Generála Pattona! Zdroj: Unie výtvarných umělců

Ve věku 82 let zemřel 1. listopadu plzeňský akademický sochař Jaroslav Bocker. K jeho nejznámějším dílům patří například pomník Generála Pattona dnes osazený v Dýšiné nebo rekonstrukce Památníku národního osvobození na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Plzni. Informaci o úmrtí potvrdila tajemnice Unie výtvarných umělců Plzeň Sylvie Němečková.

Jaroslav Bocker se narodil 19. února 1940 v Křimicích a svému Plzeňsku zůstal také celoživotně věrný. Náležel k známým výtvarným umělcům, byl bystrým glosátorem výtvarného života a uměleckého dění. V letech 1962–1968 vystudoval VŠUP v Praze, ateliér prof. J. Kavana, a AVU Praha, ateliér prof. K. Hladíka a K. Lidického. Od roku 1968 již samostatně vystavoval na autorských a kolektivních výstavách, byl aktivním členem profesních organizací, náležel k silné a náročné skupině zejména západočeských sochařů. Ve vlastní umělecké práci preferoval Jaroslav Bocker komorní i exteriérovou plastiku, tvořil monumentální exteriérová díla, která lidé mohou spatřit mimo jiné v Tachově, Plzni nebo Strakonicích.

K nejznámějším Bockerovým dílům patrně náleží pomník Generála Pattona, dnes osazený v Dýšiné. Důležitou prací z roku 1999 byla rekonstrukce Památníku národního osvobození v Plzni, k němuž neexistovala prakticky žádná dokumentace. Vzniklo tak mimořádně závažné dílo sloužící všem Plzeňanům v úctě k Tomáš Garrigua Masaryka. Jaroslav Bocker se také zabýval plaketou a medailí, rád kreslil i maloval. Jeho díla jsou zastoupena v galerijních i soukromých sbírkách, například v Západočeské galerii v Plzni, Galerii umění v Karlových Varech, Chebu či Klenové.