Zástupci Plzeňského kraje si připomněli výročí židovských transportů

Zveřejněno v Video
Od - pátek, 28. leden 2022 08:27

Média

Od transportů více než 2600 Židů z Plzně, kteří ve třech transportech odjeli do koncentračních táborů, uplynulo už 80 let. Konce války se pak dožilo více něž 200 z nich. Smutné výročí si zástupci Židovské obce v Plzni připomínají tradičně vzpomínkovou akcí ve Staré synagoze v Plzni. Společně s nimi si v neděli 24. ledna 2022 připomněli tragickou událost také náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Marek Ženíšek a radní pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání Marcela Krejsová.

Vzpomínka patřila v letošním roce především rodině Goldscheiderových, z nichž útrapy války přežili pouze bratři František a Jan, jejichž osudy stejně jako osudy dalších členů rodiny vypráví ve své knize Cílené náhody Františkův syn Alexandr Goldscheider. 

"Podle mě je velmi důležité připomínat si osudy konkrétních lidí, protože tyto konkrétní příběhy nám pak daleko více pomáhají si uvědomit, čeho bylo lidstvo schopno v polovině 20. století – jakých hrůz se dopustilo. Když si je připomínáme, je určitá naděje pro nás pro všechny, abychom mohli předávat dalším generacím tyto informace a aby se na ně nikdy nezapomnělo," řekl náměstek hejtmanky Marek Ženíšek. Shromáždění zakončil modlitbou vrchní zemský rabín Efraim Karol Sidon.

Zástupci Plzeňského kraje si připomněli výročí židovských transportů Foto: Plzeňský kraj