Konec hazardu v Plzni. Zastupitelstvo odhlasovalo nulovou toleranci!

Zveřejněno v Aktuálně
Od - čtvrtek, 14. prosinec 2023 13:56
Konec hazardu v Plzni. Zastupitelstvo odhlasovalo nulovou toleranci! ilustrační. Foto: pixabay

Město Plzeň vyhlásí nulovou toleranci hazardu. Podle primátora Romana Zarzyckého, který za iniciativou stojí, je cílem vytěsnit z katastru města jak herny, tak kasina. Jednotlivé provozovny by měly zaniknout nejdéle v horizontu dvou let. Pro likvidaci hazardu hlasovalo 37 zastupitelů, pouze dva se zdrželi a jeden byl proti.

Vyhláška o regulaci provozování hazardních her ze srpna loňského roku uvádí 48 hracích míst. Na několika z nich ale byla hra ukončena, a to z důvodu neplnění kritérií stanovených zákonem. Nejvíce provozoven je na území centrálního obvodu, následují druhý městský obvod, první městský obvod a čtvrtý městský obvod. „Plníme předvolební sliby, které jsme občanům dali. V tuto chvíli je v Plzni téměř čtyřicet hracích míst v souladu s vyhláškou. Tu chceme neprodleně změnit tak, aby do dvou let v Plzni nebyla ani jedna herna a ani jedno kasino. Jsem přesvědčen, že negativní jevy, které se s herními místy pojí, převažují nad ekonomickou stránkou věci a příjmem peněz z hazardu do městského rozpočtu. Těší mě, že se proti hazardu v Plzni postavili i všichni radní, za což jim děkuji,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Podle radního pro bezpečnost Jiřího Winkelhöfera mnoho lidí, kteří podlehli gamblerství, tedy hře na automatech a v kasinech, končí v neřešitelných dluzích, což následně ovlivňuje celé jejich rodiny. -"Je proto ve veřejném zájmu hazard tvrdě regulovat, omezit a uvědomit si, že ochrana společnosti a lidí ohrožených a závislých na hazardu by měla mít prioritu nad ziskem z herního průmyslu,“ doplnil. Nelichotivé postavení Plzně v rámci počtu heren a kasin i množství závislých dodávají různé statistiky. Například podle Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2020 byl v Plzni počet heren a kasin v přepočtu na počet obyvatel v Plzni čtyřikrát větší než v Praze. Ze zprávy k roku 2023 pak plyne, že počet klientů adiktologických služeb v Plzeňském kraji, jejichž hlavním problémem je závislost na hazardních hrách, byl v letech 2018 až 2022 nejvyšší za poslední sledovaný rok 2022.

Plzeň až dosud regulovala hazard tak, že vyhláškou vymezila místa, kde je možné hry provozovat. I vzhledem ke zpřísnění pravidel zákonem č. 187/2016 předpokládala, že počet herních míst bude postupně klesat. „Tento předpoklad se ještě do nedávna naplňoval. Dle naší vyhlášky z roku 2017 bylo možné v Plzni provozovat hry na 98 hracích místech, po novele naší vyhlášky v roce 2022 jsme docílili snížení na 48 hracích míst a dle současného stavu na podzim 2023 tu máme 38 heren a kasin. Nejvíce je jich v centru, následuje druhý, první a čtvrtý městský obvod. Bohužel se ale trend postupného snižování zastavil a začíná se obracet, v posledních měsících došlo k podání několika žádostí o zařazení nových míst do městské vyhlášky. Ukazuje se tak, že regulace prostřednictvím zákonné úpravy narazila na své limity, a bez dalšího zpřísnění regulace na úrovni městské samosprávy se situace nezlepší. Proto přicházíme s novou vyhláškou, která znamená nulovou toleranci hazardu,“ dodal primátor Roman Zarzycký.