Plzeň získá dotaci na podporu legálně pobývajících cizinců

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 7. červen 2024 13:26
Plzeň získá dotaci na podporu legálně pobývajících cizinců ilustrační. Foto: P. Bauer

Začátkem roku 2024 zažádala Plzeň o dotaci z Ministerstva vnitra ČR na projekt Integrace držitelů dočasné ochrany v Plzni 2024. Ta byla schválena ve výši téměř 1,8 milionu korun. Díky dotaci, kterou částečně finančně podpořil také Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, bude moci Plzeň pořádat jazykové kurzy pro cizince a jejich děti, a také zajistit poskytování právních služeb pro cizince, integrační setkání nebo rukodělné kurzy.

„Finanční podpora umožní realizovat řadu aktivit, které výrazně přispějí k lepší integraci cizinců do majoritní české společnosti na území města. Podpory si velmi vážíme,“ uvedl radní města Plzně pro sociální oblast a aktivní život seniorů Jiří Šrámek. Podle jeho slov se počet cizinců žijících v Plzni za poslední dva roky téměř zdvojnásobil. „V současné době jich zde žije přibližně 40 000, což představuje nezanedbatelnou část z celkové populace města. Z těchto čísel je zřejmé, že zajistit jejich bezproblémové zapojení do většinové společnosti, je zásadním úkolem. Právě proto připravuje město Plzeň každoročně projekt, který integraci cizinců usnadňuje, například širokou nabídkou kurzů češtiny, možnostmi setkávat se a vyměňovat si své zkušenosti či zajištěním smysluplných volnočasových aktivit,“ přiblížil Jiří Šrámek.

Za realizaci projektu Integrace držitelů dočasné ochrany v Plzni 2024 je zodpovědný Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně (OSS MMP), který má s programy na podporu integrace cizinců dlouholetou zkušenost a je již mnoho let v tomto Ministerstvu vnitra ČR významným partnerem. Za svou činnost obdrželo město Plzeň v listopadu 2023 od Ministerstva vnitra a Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Ocenění za podporu integrace na municipální úrovni.

Díky poskytnuté dotaci se uskuteční 17 jazykových kurzů češtiny, a to ve spolupráci s Poradnou pro cizince Diecézní charity Plzeň a dále ve spolupráci s lektorkou Veronikou Rožánkovou. „Dále bychom chtěli navázat na dobrou zkušenost z loňského roku a uspořádat v průběhu letních prázdnin tři desetidenní běhy letních jazykových kurzů češtiny pro děti z Ukrajiny. Tyto kurzy se uskuteční v termínech 1. až 12. července 2024, 22. července až 2. srpna 2024 a 5. až 16. srpna 2024. Celkem jimi projde 60 dětí, které již jsou nebo teprve budou součástí českého školského systému,“ uvedla Blanka Kvardová z Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Jazykové kurzy jsou velmi žádané, poptávka po nich stále převyšuje jejich nabídku. Znalost českého jazyka je jedním z klíčových předpokladů pro snadnou integraci cizinců do majoritní společnosti. Proto patří kurzy češtiny mezi hlavní aktivity podporované v rámci projektu.

Důležité je také, aby měli cizinci možnost vhodným způsobem trávit volný čas. „Velice mě těší, že se letos prvně stala součástí projektu Knihovna města Plzně, která přichází s nabídkou rukodělných kurzů určených všem věkovým kategoriím. Díky nim mají cizinci nejen příležitost smysluplně trávit čas vyplněný tvořivými aktivitami, ale i sdílet své zkušenosti či běžné každodenní starosti i radosti a zároveň si neformálním způsobem zlepšovat znalost českého jazyka," uvedla Eliška Bartáková, radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče.

V rámci projektu se také uskuteční letní integrační setkání, kde se mohou setkat rozličné národnostní skupiny s majoritní českou společností a vzájemně se tak poznat a obohatit.  Neméně důležitou aktivitou projektu je i právní poradenství, zajišťované Organizací pro pomoc uprchlíkům.