Speciální aplikace usnadní komunikaci školek s rodiči

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 29. říjen 2021 16:21
Speciální aplikace usnadní komunikaci školek s rodiči Foto: Magistrát města Plzně/M. Pecuch

Plzeň spustila aplikaci Digiškolka, který usnadní komunikaci všech více než 40 městských mateřských škol s rodiči. Ulehčí pedagogům rutinní práci a v budoucnu má také napomoci při náborech a zápisech do školek.

Podle odborníků ze Správy informačních technologií města Plzně nasazení aplikace vyplynulo z požadavků doby covidové, kdy vzrostla potřeba možnosti komunikovat s rodiči v reálném čase. „Můžeme si představit celou řadu situací, kdy je rychlá a efektivní komunikace potřebná. Například zdržení na školním výletě, změna v naplánované akci, v podstatě cokoliv, co přijde takzvaně neplánovaně a je důležité o tom ihned informovat. Díky aplikaci stačí pár kliknutí a rodiče jsou v obraze. To samé platí i obráceně, směrem od rodičů k pedagogům, omluvit dítě už nemůže být snazší,“ uvedl Bohuslav Horais, ředitel úseku Podpora uživatelů Správy informačních technologií města Plzně.

Odborníci navíc přidali i další funkce, jejich cílem bylo sjednocení více záležitostí do jedné aplikace. Digiškolka proto nabízí celou řadu funkcí, obsahuje evidenci dětí, kontakty na rodiče, seznam učitelů, plánování rozvrhu a výuky, tiskové a exportní výstupy jak pro vlastní potřebu, tak pro účely MŠMT ČR. Zjednodušuje práci s dětmi z hlediska evidenčních povinností, komunikaci s rodiči na jednom místě, povinné výstupy pro nadřízené orgány a podobně.

„Snažíme se využít moderní technologie tak, abychom co nejvíce zvýšili komfort Plzeňanů v nejrůznějších životních situacích a etapách. Mít co nejlepší přehled o dítěti, komunikovat s pedagogy efektivní formou, to je pro každého rodiče jistě důležité. Víme, že aplikace bude reálně přínosná, na podobném principu jako Digiškolka totiž funguje na plzeňských základních školách již léty prověřená a pozitivně hodnocená aplikace Škola OnLine. Obecně je Plzeň výjimečná tím, že se prostřednictvím Správy informačních technologií města Plzně centrálně stará o technické zajištění všech jím zřízených mateřských a základních škol, to rozhodně není standard,“ řekl primátor Martin Baxa.

Aplikace je navíc uživatelsky přívětivá, je upravena přímo pro prostředí mateřských škol a práci s ní se lze snadno naučit. „Je přehledná, neobsahuje zbytečnosti, je sestavena tak, aby pokud možno naváděla uživatele co nejjednodušeji k danému cíli. Pro koncové uživatele jsme řešili školení, nahráli jsme webináře, díky nimž si mohou připomenout postupy, které nepoužívají denně. Aplikace je jednoduchá na ovládání a věřím, že mateřským školám v mnoha ohledech usnadní práci,“ vysvětlil Miroslav Nozar, vedoucí oddělení podpory ZŠ a MŠ Správy informačních technologií města Plzně.

S Digiškolkou mají odborníci plány i do budoucna. „Chtěli bychom využít tuto aplikaci pro zápisy do mateřských škol. Kromě toho by v návaznosti na aplikaci Škola OnLine mělo být možné přeposlat již jednou pořízená data z mateřinky do prostředí základní školy, kam žák nastoupí po zápisu. Rádi bychom také dosáhli přesahu směrem k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, a to tím způsobem, aby bylo možné skrze aplikaci snadno předávat statistická data,“ uzavřel Bohuslav Horais.