Stříbro čeká oprava jednoho z nejvytíženějších mostů, stavební práce začnou v září

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - úterý, 29. srpen 2023 07:29
Stříbro čeká oprava jednoho z nejvytíženějších mostů, stavební práce začnou v září Foto: město Stříbro

Ve městě Stříbře se intenzivně připravují na opravu mostu „U Jána“ a přilehlé komunikace na silnici II/193. Cílem stavební akce je odstranit nevyhovující technický stav mostu, který je jedinou spojnicí mezi východní i severní částí města a komunikacemi směřujícím k hlavním komunikačním směrům v kraji. Denně tímto místem projede zhruba 14 tisíc vozidel. Stavební akce celkově vyjde na 36 mil. Kč bez DPH. 

"Jedná se o dlouho avizovanou akci, která proběhne ještě v letošním roce a bude mít vliv na dopravní obslužnost ve městě. V případě jakékoli nehody, popř. celkového uzavření mostu v důsledku havarijního stavu, neexistuje variantní propojení, tudíž druhým cílem akce, je vybudování druhé alternativní trasy krizového charakteru, která bude využívána pouze v kritických situacích," uvedl starosta města Martin Záhoř (ANO).

V rámci stavební akce dojde k opravě mostu, úpravě celé křižovatky včetně chodníků, vytvoření vjezdu na plochu tzv. Svinčáku, obousměrnému komunikačnímu propojení ul. U Kaple a silnice na Těchlovice II/230, které bude v budoucnu využíváno jako krizové řešení. I během opravy mostu bude stálé zajištění trasy pro pěší. Bezpečný průchod, zejména pro děti do škol bude zajišťovat každý den Městská policie ve spolupráci s Policií ČR. 

"V první fázi - během cca měsíce září a části října vznikne propojení na Těchlovice, vytvoření odstavné plochy pro cca 20 – 25 automobilů u Coopu, vybudování opěrné zdi u jednoho ze soukromých pozemků. Dopravním značením bude povoleno podélné stání na chodníku v ul. Třešňová, pro pěší bude sloužit paralelní chodník v souběhu s BD. Bude zřejmě upravena přednost v jízdě, kdy směr z ul. Třešňová do města bude hlavní silnicí, kterou bude využívat osobní i nákladní doprava po dobu rekonstrukce mostu, která začne až ve chvíli spuštění objízdné trasy," informoval starosta Záhoř.

"Plně si uvědomuji, že situace bude vypjatá a dovoluji si Vás všechny požádat na nezbytnou dobu o trpělivost a i součinnost, která by měla směřovat k sdružování lidí při přepravě, snížení nadbytečných cest, využívání ve větší míře MHD, i užití alternativních pěších tras. Cíl je bezpečnost pro nás všechny. Pokud vyvstanou další záležitosti, budete informováni," doplnil Záhoř.

Město Stříbro spolufinancuje tuto akci společně s SÚS PK, která je hlavním investorem a koordinátorem stavby.